Δήλωση συμμετοχής

Συμπληρώστε και στείλτε τη φόρμα

 

για να σας στείλουμε το έντυπο κατοχύρωσης θέσης για τo Pelvic Floor Fitness Webinar που πραγματοποιείται online μέσω της πλατφόρμας Zoom.