Η επίδραση ειδικού προγράμματος άσκησης στην ψυχοκοινωνική ευεξία γυναικών μετά τον τοκετό.

Α. Ζουρλαδάνη, Α. Ράμναλη, Λ. Τσαουσάνη, Κ. Χριστούλας, Α. Τσαλογλίδου, Χ. Ματζιάρη. Εργαστήριο Φυσιολογίας, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ.

2ο Πανελλήνιο συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 7ο Συμπόσιο Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη 7 – 9 Οκτωβρίου 2005.

__

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης ειδικού ομαδικού προγράμματος άσκησης χαμηλής έντασης (low impact aerobics, ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και εδάφους, ασκήσεις ευλυγισίας και χαλάρωσης) σε παράγοντες που αντικατοπτρίζουν την ψυχική και κοινωνική ευεξία των γυναικών μετά τον τοκετό. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 40 γυναίκες (20 στην ομάδα ελέγχου και 20 στην ομάδα παρέμβασης) που διένυαν την 4η– 6η εβδομάδα μετά τον τοκετό. Όλες οι γυναίκες πριν την έναρξη της έρευνας συμπλήρωσαν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο ψυχοκοινωνικής ευεξίας (Lederman Postpartum Self-Evaluation: Measures of Maternal Adaptation) και ατομικό δελτίο υγείας. Παράλληλα καταγράφηκε το σωματικό βάρος και ο τρόπος με τον οποίο τρέφονταν τα βρέφη τους. Μετά το πέρας δώδεκα εβδομάδων και την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησης, επαναλήφθηκαν οι αρχικές μετρήσεις, για όλες τις γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα ζητήθηκε από τις γυναίκες που ασκήθηκαν να καταγράψουν τις απόψεις τους για το πρόγραμμα άσκησης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες της ομάδας παρέμβασης εμφάνισαν καλύτερο ψυχοκοινωνικό προφίλ στις περισσότερες από τις παραμέτρους της ψυχοκοινωνικής ευεξίας, σε σχέση με τις γυναίκες της ομάδας ελέγχου. Επιπλέον σημείωσαν ταχύτερη μείωση του σωματικού τους βάρους και διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης δεν επηρέασε αρνητικά τον θηλασμό των βρεφών τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι γυναίκες της ομάδας παρέμβασης δήλωσαν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ένιωθαν ασφαλείς και ανεπιφύλακτα θα το σύστηναν και σε άλλες γυναίκες. Συμπερασματικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης που εφαρμόσθηκε βελτίωσε την ψυχοκοινωνική ευεξία των γυναικών μετά τον τοκετό και θα μπορούσε, μετά από επιπλέον έρευνες, να εφαρμοσθεί σε ευρεία κλίμακα.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.