Η επίδραση της άσκησης στη γονιμότητα παχύσαρκου πληθυσμού.

Α. Συντάκη, Α. Ζουρλαδάνη.

3ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών “Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός”, 01 – 03 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη.

__

 

Στις μέρες μας αν κι έχει αυξηθεί ραγδαία ο αριθμός των ανθρώπων που αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα της φυσικής δραστηριότητας και της διατροφής στη διατήρηση της υγείας, η παχυσαρκία έχει, δυστυχώς, πάρει, ανησυχητικές διαστάσεις. Η παχυσαρκία διαταράσσει την αρμονική  λειτουργία του ανθρώπινου συστήματος, τόσο σε φυσιολογικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Συνδέεται δε, με μια πληθώρα προβλημάτων υγείας ένα εκ των οποίων είναι και η υπογονιμότητα.

Γνωρίζοντας ότι η άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης του σωματικού βάρους, βελτίωσης και ενίσχυσης της υγείας του ανθρώπου σχεδιάστηκε η παρούσα μελέτη προκειμένου να διερευνηθεί αν και με ποιον τρόπο μπορεί η άσκηση να επηρεάσει το αναπαραγωγικό σύστημα του παχύσαρκου πληθυσμού.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα στις βάσεις δεδομένων Medline, Scopus, Embase, χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά όπως obesity and exercise, obesity and fertility, obesity and infertility, overweight and exercise, body weight, exercise and fertility.

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας οι περισσότεροι συγγραφείς συναινούν στο ότι η συστηματική, μέτριας ή μεσαίας – υψηλής έντασης άσκηση, καθώς και η έντονη διαλειμματική προπόνηση μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην ενίσχυση της γονιμότητας τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Η υψηλής έντασης προπόνηση, αυξημένου όγκου, στους παχύσαρκους άντρες και η συστηματική υψηλής έντασης προπόνηση, αυξημένης διάρκεια και όγκου, στις παχύσαρκες γυναίκες, βελτιώνει τις αναπαραγωγικές λειτουργίες και τη γονιμότητα και των δύο φύλων.

Συμπερασματικά, η συστηματική μέτριας ή μέτριας – υψηλής έντασης άσκηση καθώς και και η διαλειμματική προπόνηση μπορούν να προταθούν τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες ως μέτρο αύξησης της ικανότητας σύλληψης ή μείωσης της υπογονιμότητας. Η άσκηση είναι η μόνη μη φαρμακευτική  θεραπεία που μπορεί να προτείνεται σε παχύσαρκους ανθρώπους προκειμένου να βελτιώσουν τη φυσικής τους υγείας αλλά και την ικανότητα γονιμότητάς τους.

 

__

Download file

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.