Η επίδραση της άσκησης στη γονιμότητα.

Α. Συντάκη, Α. Ζουρλαδάνη, Ε. Χατζηαποστόλου, Ε. Παπουλίδου.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή. “Ιατρική της Άθλησης στον 21ο αιώνα”, 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2018, Grand Hotel Palace.

__

 

Εισαγωγή – Σκοπός: Στις μέρες μας ένα μεγάλο ποσοστό ζευγαριών αντιμετωπίζει προβλήματα γονιμότητας. Οι αιτίες υπογονιμότητας είναι συνήθως πολυπαραγοντικές με την παχυσαρκία, το πολύ χαμηλό BMI, το κάπνισμα ή την κατανάλωση αλκοόλ να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Η άσκηση από την άλλη, ως γνωστόν, αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο διαχείρισης του σωματικού βάρους πρόληψής και αντιμετώπισης πολλών παθολογικών καταστάσεων αλλά και διατήρησης της φυσικής, ψυχικής και νοητικής υγείας του ανθρώπου. Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης ήταν να διαπιστωθεί αν και πως η άσκηση μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα γονιμότητας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά fertility and exercise, infertility and physical exercise, conception and exercise στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, EMBASE και SCOPUS.

Ανάπτυξη θέματος: Από την ανασκόπηση αυτή βρέθηκαν 22 έρευνες που εφάρμοσαν κάποιο πρωτόκολλο άσκησης σε γυναικείο πληθυσμό και 12 σε αντρικό. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι ερευνητές συναινούν στο ότι η συστηματική φυσική δραστηριότητα μέτριας έντασης βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματος στους άντρες και μειώνει τους παράγοντες υπογονιμότητας στις γυναίκες. Βρέθηκε επίσης ότι η άσκηση υψηλής έντασης και όγκου μειώνει τη συγκέντρωση και την κινητικότητα του σπέρματος και μειώνει τους παράγοντες υπογονιμότητας στις γυναίκες.

Συμπεράσματα: Η συστηματική μέτριας έντασης άσκηση μπορεί να προταθεί τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες ως μέτρο αύξησης της ικανότητας σύλληψης ή μείωσης της υπογονιμότητας.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.