Πώς θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ένα ομαδικό ή ατομικό πρόγραμμα fitness για την περίοδο της κύησης.

Μ. Λύγδα, Α. Ζουρλαδάνη, Κ. Τσουρβάκας.

20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου – 02 Απριλίου 2017, Συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» Δ.Ε.Θ. Helexpo.

__

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες έγκυες γυναίκες επισκέπτονται κάποιο γυμναστήριο προκειμένου να ασκηθούν.

Παρά το ό,τι οι ερευνητές και οι οργανισμοί γυναικολόγων – μαιευτήρων προτείνουν διάφορους τύπους φυσικής δραστηριότητας με τους οποίους μπορεί να ασκηθεί μια εγκυμονούσα, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο, δομημένο, εφαρμοσμένο, καλοσχεδιασμένο και στοχευμένο πρόγραμμα άσκησης για εγκύους που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από τους προπονητές του fitness στα γυμναστήρια είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό επίπεδο.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εντοπίσει τις δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δομημένο πρόγραμμα άσκησης για εγκύους που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα γυμναστήρια υπό την καθοδήγηση κάποιου προπονητή fitness.

Αποτελέσματα: από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκαν αρκετές δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση κατά την κύηση. Από αυτές προκύπτει ότι οι έγκυες γυναίκες μπορούν να συμμετέχουν 2-5 φορές την εβδομάδα σε προγράμματα άσκησης που συνδυάζουν την αερόβια προπόνηση με την προπόνηση δύναμης στην ίδια ή σε διαφορετικές συνεδρίες. 

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας θα πρέπει να είναι 30-45 λεπτά. Όπως κάθε μάθημα fitness έτσι και αυτό που αφορά την κύηση θα πρέπει να αποτελείται από προθέρμανση, κύριο μέρος και χαλάρωμα. Για προθέρμανση προτείνεται το περπάτημα, ή το ήπιο χορευτικό αερόμπικ. Στο κύριο μέρος, σύμφωνα με τους μελετητές μπορεί να συμπεριληφθεί αερόβια άσκηση, ασκήσεις ενδυνάμωσης, λειτουργικές ασκήσεις καθώς και ασκήσεις από το ρεπερτόριο του Pilates. Στο τέλος, το χαλάρωμα, μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις stretching, ασκήσεις yoga ή και αναπνοές. 

Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες της άσκησης μέσα από σωστή ενημέρωση και άρτια εκπαίδευση μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα άσκησης για τις έγκυες γυναίκες.

Η δομημένη και στοχευμένη άσκηση κατά την κύηση είναι απαραίτητη για να νιώσουν ασφαλείς οι έγκυες συμμετέχουσες, οι γυναικολόγοι και οι μαίες που τις παρακολουθούν αλλά και οι γυμναστηριούχοι που θα επενδύσουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους προκειμένου να συμπεριληφθούν προγράμματα άσκησης εγκύων γυναικών στο ημερήσιο πρόγραμμα του γυμναστηρίου τους.

 

 

Βιβλιογραφία

Evenson K., Barakat R., et al. Guidelines for Physical Activity during Pregnancy: Comparisons From Around the World. (2014). Am J Lifestyle Med. 8: 102–121.doi: 10.1177/1559827613498204.

Zourladani Α., Zafrakas Μ., et al. The effect of physical exercise on postpartum fitness, hormone and lipid levels: a randomized controlled trial in primiparous, lactating women. (2015) Archives of gynecology and obstetrics, 291: 525-530.

 

__

Download file

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.