Καρκίνος μαστού; Γυμνάσου έντονα!

Οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού καλούνται να διαχειριστούν πληθώρα προβλημάτων που προκύπτουν από τη νόσο και τις επιπλοκές της χειρουργικής επέμβασης και των θεραπειών.

Η θεαματική επίδραση της άσκησης στη μείωση του κινδύνου θνησιμότητας, όλων των αιτιών, σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, οδήγησε τους γιατρούς να συστήνουν στις γυναίκες (σε πολλές χώρες συνταγογραφείται) την συστηματική συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης και ώθησε τους ερευνητές να διερευνήσουν την επίδραση διαφόρων πρωτοκόλλων άσκησης σε αυτόν τον πληθυσμό.
Μελετώντας τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα διαπιστώσαμε ότι ο συνδυασμός αερόβιας προπόνησης και προπόνησης με αντιστάσεις θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικός από όλους τους συγγραφείς.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν έρευνες που δείχνουν πως η συμμετοχή των γυναικών σε προγράμματα υψηλής έντασης διαλειματικής προπόνησης (High Intensity Interval Training – HIIT) κατά τη διάρκεια των θεραπειών ή και μετά έχει θετικά αποτελέσματα σε πολλές παραμέτρους.
Η HIIT που προτείνεται είναι η προπόνηση κατά την οποία μετά την προθέρμανση εναλλάσσονται διαστήματα έντονης αερόβιας άσκησης με διαστήματα ενεργητικής αποκατάστασης. Αν για παράδειγμα μια γυναίκα ποδηλατεί, τότε για ένα μικρό διάστημα 30s-4m κάνει πάρα πολύ γρήγορο πεντάλ κι αμέσως μετά, για 2-3m, χαλαρώνει το ρυθμό του πεντάλ κι αυτό το επαναλαμβάνει 4-6 φορές.
Αυτή η προπόνηση φαίνεται να λειτουργεί όταν εφαρμόζεται συστηματικά (2-3 φ/εβδ), για διαστήματα άνω των 10 εβδομάδων και διαρκεί κάθε φορά 10 -35 περίπου λεπτά.
Η ένταση των έντονων περιόδων άσκησης φτάνει στο 18-20 μιας κλίμακας εκτίμησης της κόπωσης, με διαβάθμιση από το 6-20.
Ιδανικά προτείνεται ο συνδυασμός της HIIT με ασκήσεις με αντιστάσεις. Έτσι η γυναίκα θα έχει τα μέγιστα οφέλη στην καρδιοαναπνευστική της λειτουργία, στην αύξηση της δύναμης, στη βελτίωση του περιορισμού της κίνησης και των δυσλειτουργιών των άνω άκρων και φυσικά στη διάθεση και στην ψυχική της κατάσταση.
Συμπέρασμα; Κυρίες μου, συνδυάστε τους τύπους άσκησης
και μη διστάζετε να ανεβάσετε την ένταση της άσκησης!

 

Βιβλιογραφία

Tsuji, K., Matsuoka, Y.J. & Ochi, E. High-intensity interval training in breast cancer survivors: a systematic review. BMC Cancer 21, 184 (2021).

Wallen MP, Hennessy D, Brown S, Evans L, Rawstorn JC, Wong Shee A, et al. High-intensity interval training improves cardiorespiratory fitness in cancer patients and survivors: A meta-analysis. Eur J Cancer Care. 2020:e13267.

Mugele H, Freitag N, Wilhelmi J, Yang Y, Cheng S, Bloch W, et al. High-intensity interval training in the therapy and aftercare of cancer patients: a systematic review with meta-analysis. J Cancer Surviv. 2019;13(2):205–23.

#breastcancer #survivors #γυναίκα #woman #fitness##exercise#hiit #strength#human_mama

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.