Η άσκηση επιδρά στη διάρκεια του τοκετού που καθορίζει την μετέπειτα υγεία της μητέρας και του βρέφους

Η κύηση και ο τοκετός καθορίζουν σημαντικά την μελλοντική υγεία κι ευεξία της μητέρας και του νεογέννητου.

Έχει αποδειχθεί ότι η παρατεταμένη διάρκεια του τοκετού αυξάνει την μητρική & περιγεννητική πιθανότητα νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Η διάρκεια του τοκετού επηρεάζεται από παράγοντες όπως ΒΜΙ, ηλικία γυναίκας, οξυτοκίνη, επισκληρίδιας αναισθησίας, κλιπ και χωρίζεται σε 3 στάδια: στο 1ο (διαστολής), στο 2ο (εξώθησης) & στο τρίτο (υστεροτοκίας).

Οι περισσότερες επιπλοκές στον τοκετό συνδέονται με αυξημένη διάρκεια του 2ου σταδίου. Δηλαδή με διάρκεια >120 min χωρίς χρήση επισκληρίδιας αναισθησίας ή > 180 min όταν χρησιμοποιείται.

Η θετική συμβολή της άσκηση στην κύηση είναι πλέον δεδομένη ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε μελέτη που επιβεβαίωσε προηγούμενες έρευνες οι οποίες διακήρυτταν την θετική συμβολή της άσκησης στη διάρκεια του τοκετoύ.

Στην έρευνα αυτή, οι Bakarat και συν, βρήκαν πως όταν οι εγκυμονούσες ασκούνται συστηματικά 3φ/εβδ, με επίβλεψη από εξειδικευμένο προπονητή, συνδυάζοντας την αερόβια άσκηση με ασκήσεις αντιστάσεων, ισορροπίας και πυελικού εδάφους, τότε το πρώτο στάδιο του τοκετού και το άθροισμα του πρώτου και δεύτερου σταδίου έχουν μικρότερη διάρκεια. Ο συνολικός λοιπόν τοκετός των ασκούμενων εγκύων έχει μικρότερη διάρκεια συγκριτικά με τον τοκετό των γυναικών που ασκούνται καθόλου-ελάχιστα (όχι περισσότερο από 2φ/ εβδ, <20 min/φ, χωρίς επίβλεψη.

Ένα άλλο σπουδαίο εύρημα της έρευνας ήταν πως οι ασκούμενες γυναίκες είχαν μικρότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν επισκληρίδιο αναισθησία, ενώ οι λιγότερο ασκούμενες γυναίκες είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να γεννήσουν μακρόσωμα μωρά, κάτι που έχει επανειλημμένως επιβεβαιωθεί και από άλλες παλαιότερες μελέτες.
Ενώ δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι στην έρευνα αυτή επισημάνθηκε πως χωρίς επίβλεψη από εξειδικευμένο προπονητή, ελάχιστες γυναίκες ασκήθηκαν συστηματικά!

Με δύο λόγια: αν θέλουμε σύντομο και με λιγότερες επιπλοκές τοκετό δεν έχουμε παρά να ασκούμαστε στην εγκυμοσύνη σε ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα με εξειδικευμένους προπονητές.

Barakat et al. (2018). Exercise .. is associated… shorter duration of labor. Eur j Obst Gyn Repr Biol

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.