Η άσκηση στη λοχεία μειώνει την παχυσαρκία

Η εμφάνιση παχυσαρκίας σε γυναίκες μετά τον τοκετό είναι συχνό φαινόμενο και οφείλεται στο ότι πολλές γυναίκες στην εγκυμοσύνη ξεπερνάνε κατά πολύ το πρόσθετο βάρος που έχει οριστεί ως ιδανικό για κάθε μια από αυτές. Το βάρος αυτό, τις περισσότερες φορές, όχι μόνο είναι μόνιμο, αλλά και αυξάνεται σε επόμενη πιθανή κύηση. 
Τα επιπλέον κιλά πριν την κύηση, το πρόσθετο βάρος στην κύηση, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα στη λοχεία και η απουσία θηλασμού είναι ανασταλτικοί παράγοντες επαναφοράς του βάρους στα προ της κύησης επίπεδα και ενοχοποιούνται για την εμφάνιση παχυσαρκίας. Επιπλέον, η διατήρηση  του πρόσθετου βάρους της κύησης, και η απουσία άσκησης σχετίζονται και με την οσφυαλγία των λεχωΐδων. 
Η γυναίκα προς το τέλος της εγγύς λοχείας (4η-6η εβδομάδα μετά τον τοκετό) μπορεί να ενταχτεί σε ειδικά για αυτήν διαμορφωμένα προγράμματα άσκησης, ξεπερνώντας τις όποιες λανθασμένες περιοριστικές αντιλήψεις που την αποτρέπουν από το να ασκηθεί.
Η ειδικά διαμορφωμένη άσκηση βελτιώνει την αερόβια ικανότητα, την αναλογία λιπώδης-άλιπης μάζας, την δύναμη και το εύρος κίνησης ενισχύοντας την φυσική και ψυχική υγεία των γυναικών αυτών χωρίς να επηρεάζει την συνέχιση και διατήρηση του θηλασμού.
Στη χώρα μας πολλοί επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την υγεία των λεχωΐδων, υποτιμούν τη συμβολή της άσκησης στην προώθηση και βελτίωση της υγείας τους ενώ κάποιοι, ακόμη και στις μέρες μας, την θεωρούν επισφαλή. 
Όλοι αυτοί οφείλουν να ενημερωθούν για τη θετική συμβολή της άσκησης στην υγεία των γυναικών μπας και μειωθούν τα ποσοστά παχυσαρκίας στη χώρα μας.

Gore S., et al (2003). The role of postpartum weight retention in obesity among women: a review of the evidence. Ann Behav Med, 26:149-59

Gustafsson, J., Nilsson-Wikmar, L. (2008). Influence of specific muscle training on pain, … in women with back pain post-partum… Physiother Res Int, 13:18-30

Zourladani A., et al. (2015). The effect of a low-impact exercise training program on physical fitness…. Archives of Gynecology & Obstetrics; 291:25-230

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.