Εγκυμοσύνη & COVID-19

Τα διαθέσιμα, μέχρι σήμερα, επιστημονικά δεδομένα για τον COVID-19 δεν δείχνουν ότι οι έγκυες γυναίκες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο.

Ωστόσο, επειδή οι έγκυες γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νοσηρότητας και θνησιμότητας από άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις όπως η γρίπη και το SARS-CoV, οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να θεωρηθούν ως υψηλού κινδύνου πληθυσμός για τον COVID-19.

Αυτός είναι και ο λόγος που τα human mama workouts που λάμβαναν χώρα σε γυμναστήρια ήταν τα πρώτα μαθήματα που διακόπηκαν, πολύ πριν την απόφαση αναστολής λειτουργίας των γυμναστηρίων.

Ανεπιθύμητα αποτελέσματα για βρέφη (π.χ. πρόωρος τοκετός) έχουν αναφερθεί σε βρέφη που γεννήθηκαν από μητέρες θετικά για το COVID-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε πολύ περιορισμένα δεδομένα και δεν είναι σαφές ακόμη ότι αυτά τα αποτελέσματα όντως σχετίζονταν με τη λοίμωξη της μητέρας.

Επίσης δεν είναι σαφές εάν ο COVID-19 μπορεί να διασχίσει τη διαπλακουντιακή οδό και να επηρεάσει το έμβρυο. Σε περιορισμένες πρόσφατες περιπτώσεις βρεφών που γεννήθηκαν από μητέρες που είχαν μολυνθεί με COVID-19, κανένα από τα βρέφη δεν ήταν θετικά στις εξετάσεις που τους έγιναν για τον COVID-19.

Παρακαλούμε όλους τους human mama trainers να μεταδώσουν τις άνω πληροφορίες στις εγκυμονούσες που προπονούν.

Επίσης τους παρακαλούμε να δώσουν προσεκτικές και σαφείς οδηγίες για την εν οίκω άσκησή τους.

Βιβλιογραφία

Chen H, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.