Η σεξουαλική ζωή της γυναίκας στην κύηση & μετά τον τοκετό

Είναι κοινή διαπίστωση πως η σεξουαλική δραστηριότητα της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μειώνεται, και μάλιστα, όσο η κύηση προχωρά, μειώνεται ακόμη περισσότερο.
Κοινό τοπίο επίσης αποτελεί το γεγονός ότι τους 3 πρώτους μήνες μετά τον τοκετό μειώνεται, για τη νέα μητέρα, η σεξουαλική επιθυμία και ο οργασμός, παρατηρείται μια αύξηση του πόνου κατά την σεξουαλική πράξη κι επίσης κάνουν την εμφάνισή τους κι άλλες σεξουαλικές δυσλειτουργίες.
Οι δυσλειτουργίες αυτές αφορούν το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών.
Παράγοντες όπως οι ορμονικές, ψυχοσωματικές και ανατομικές μεταβολές, η ηλικία, ο θηλασμός, η κατάθλιψη, η κούραση, η σεξουαλική αδράνεια κατά το πρώτο τρίμηνο, η εικόνα που έχει για το σώμα της η γυναίκα μετά τον τοκετό, ανησυχίες μήπως μείνει ξανά έγκυος αλλά και κοινωνικο-πολιτισμικοί παράγοντες όπως και συνυπάρχουσες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος αναφέρονται ως ανεξάρτητοι παράγοντες εμφάνισης σεξουαλικών δυσλειτουργιών.
Όπως προκύπτει από κάποιες μελέτες, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για συσχέτιση μεταξύ του τρόπου πραγματοποίησης του τοκετού και των αλλαγών στη σεξουαλική δραστηριότητα. Άρα οι εικασίες κάποιων ότι η προγραμματισμένη καισαρική τομή δε θα επηρεάσει την σεξουαλική ζωή της νέας μητέρας δεν έχουν αποδειχθεί.
Η σεξουαλική ζωή, λοιπόν, της γυναίκας αλλάζει κατά την κύηση και μετά τον τοκετό. Μόνο ένα 12% των ζευγαριών αναφέρουν πως δεν αντιμετώπισαν κάποια αλλαγή στη σεξουαλική τους ζωή.
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο γιατρό στην κύηση και στη λοχεία, γιατροί και γυναίκες έχουν την τάση να αποφεύγουν τη συζήτηση για τα σεξουαλικά προβλήματα.
Κατά τη γνώμη μας η ποιότητα της σεξουαλικής ζωής της εγκύου και της νέας μητέρας θα πρέπει να αποτελεί μέρος της λήψης του ιστορικού της από τον γιατρό που την παρακολουθεί. Θα πρέπει επίσης το ζευγάρι να είναι ενήμερο για την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων δυσλειτουργιών ώστε να είναι κι έτοιμο για την αντιμετώπισή τους.
Θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθούν επιπλέον μελέτες που όχι μόνο να καταδεικνύουν τους ακριβείς λόγους αυτών των αλλαγών αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
Βιβλιογραφία

Yeniel A. O. & Petri E. Pregnancy, childbirth, and sexual function: perceptions and facts. Int Urogynecol J (2014) 25:5

World heallth sexual health:Working definition (2002) (accessed Nov of 19, 2012

Fugl-Meyer KS, ed. Sexual disabilities and sexual problems. Sex in Sweden, Stockholm: Swedish National Institute of health (2000) 199-216

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.