Διαχείριση της διάστασης των ορθών κοιλιακών

Η διάσταση των ορθών κοιλιακών (ΔΟΚ) αφορά τον διαχωρισμό των μυών της κοιλιάς λόγω διεύρυνσης της λευκής γραμμής με αποτέλεσμα την διόγκωση της κοιλιάς.
Η εγκυμοσύνη και η υπερβολική αύξηση βάρους είναι οι κύριοι ένοχοι.
Αν και οι θεραπευτικές επιλογές αντιμετώπισής της ΔΟΚ έχουν διερευνηθεί ελάχιστα, πάντοτε γίνεται λόγος για φυσιοθεραπεία και άσκηση.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο και δυσφορία στην κοιλιακή χώρα, μυοσκελετικά και ουρογυναικολογικά προβλήματα, αρνητική εικόνα του σώματος και μειωμένη ποιότητα ζωής των ανθρώπων με ΔΟΚ.
Τα τελευταία χρόνια διάφορες επιστημικές ομάδες ανά τον κόσμο, προσπαθούν να συγκεντρώσουν και να κατηγοριοποιήσουν τις θεραπευτικές επιλογές για τη ΔΟΚ. Μέχρι τώρα έχουν καταλήξει, με σειρά προτεραιότητας, στα εξής:
1. Διάγνωση της ΔΟΚ. Γίνεται είτε με κλινική εξέταση με τη χρήση παχύμετρου ή χάρακα είτε με υπερηχογραφική ή άλλη απεικονιστική μέθοδο.
2. Αντιμετώπιση.
I. Η φυσιοθεραπεία και η άσκηση είναι τα πρώτα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση της διάστασης.
II Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να εξετάζεται MONO στις περιπτώσεις όπου η ΔΟΚ προκαλεί λειτουργικά προβλήματα.
Η χειρουργική επέμβαση ΔΕΝ πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς η γυναίκα να έχει προηγουμένως παρακολουθήσει για 6 τουλάχιστον μήνες πρόγραμμα άσκησης.
Πριν λοιπόν την χειρουργική επέμβαση η γυναίκα με ΔΟΚ θα πρέπει να συμμετέχει συστηματικά, για τουλάχιστον 6 μήνες, σε πρόγραμμα εκπαίδευσης αρχικά (core training) και ενδυνάμωσης κατόπιν του κορμού- πυρήνα (core strengthening).
Για να “μπει” στο τραπέζι η λύση της χειρουργικής θεραπείας το μεγαλύτερο πλάτος της διάστασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm. Σε περίπτωση έντονης κοιλιακής διόγκωσης ή ταυτόχρονης κοιλιακής κήλης, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης σε ασθενείς με μικρότερη διάσταση των 5 cm.
Η χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού έχουν περάσει 2 τουλάχιστον χρόνια από τον τελευταίο τοκετό κι εφόσον η γυναίκα δεν προγραμματίζει μελλοντική εγκυμοσύνη!
Carlstedt et al. Management of diastasis of the rectus abdominis muscles: recommendations for Swedish national guidelines. Scand J Surg. 2021 Sep;110(3):452-459. doi:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.