διάρκεια τοκετού Tag

Η κύηση και ο τοκετός καθορίζουν σημαντικά την μελλοντική υγεία κι ευεξία της μητέρας και του νεογέννητου. Έχει αποδειχθεί ότι η παρατεταμένη διάρκεια του τοκετού αυξάνει την μητρική & περιγεννητική πιθανότητα νοσηρότητας και θνησιμότητας. ...